Služby knižnice

NOVÉ KNIHY Z FONDU NA PODPORU UMENIA

Program: 5.1.4 AKVIZÍCIA KNIŽNÍC

Projekt: KNIHA – PRIATEĽKA NAŠEJ FANTÁZIE

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach získala v roku 2020 z Fondu na podporu umenia dotáciu 6 000,- € na nákup literatúry. Zo získaných finančných prostriedkov bolo zakúpených 700 nových kníh, z toho 221 kníh beletrie, 321 kníh detskej krásnej literatúry, 53 kníh detskej náučnej literatúry a 105 kníh náučnej literatúry pre študentov a dospelých.

 

Výpožičné služby

 • absenčné výpožičky kníh (mimo knižnicu)
 • absenčné výpožičky novín a časopisov
 • prezenčné výpožičky kníh (čitáreň, študovňa)
 • prezenčné výpožičky novín a časopisov

Medziknižničné výpožičné služby

 • knihu, ktorú knižnica nemá vo svojom fonde, môže čitateľovi vypožičať z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)
 • poplatok za odoslanie kníh si čitateľ hradí sám

Internetové služby

 • bezplatný internet pre čitateľov knižnice
 • poplatky za tlač:

– text                  0,10 €

– obrázok           0,30 €

 

 

Reprografické služby

 • poplatky za kopírovanie:

– formát A4         0,10 €

– formát A3         0,20 €

– obrázok             0,30 €

 

Bibliograficko-informačné služby

 • ústne bibliografické a faktografické informácie z dostupných zdrojov v knižnici

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť

 • organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí
 • spolupráca so školami a organizáciami v meste

Zápisné na kalendárny rok

 • deti do 15 rokov      1,- €
 • študenti a dospelí    3,- €
 • od 1.10. do 31.12. poskytuje knižnica pri zápise 50% zľavu

Výpožičná doba

 • knihy:                        1 mesiac
 • príručná knižnica:  1 týždeň
 • periodiká:                 1 týždeň

Nedodržanie výpožičnej doby

1. upomienka                                        1,- €

2. upomienka                                        1,50 €

3. upomienka                                        2,- €

upomienka z príručnej knižnice  5,- €

Pre poskytovanie služieb v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach je vypracovaný Výpožičný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých čitateľov knižnice.

sprava-z-metodickej-navstevy-vykonanej-dna-4-8-2016

Správa o činnosti knižnice