Zmluvy 2015

Interné číslo
zmluvy
Názov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Zmluva
1/15Nájomná zmluvaCentrum bojových športov, Zlaté Moravceprenájom priestorov T-18, zápasnícka telocvičňa60€/mesačne01.01.201502.01.201503.01.201531.12.2015Zmluva Centrum bojových športov1-15
2/15Zmluva o zabezpečení vystúpeniaErich Bučko AZ Centrum,Košťany nad TurcomVystúpenie súboru Kysucký prameň 13.02.201522.01.201522.01.201523.01.201513.02.2015Zmluva - Kysucký prameň2-15
3/15Zmluva o sprostredkovaní koncertu,4/2015M-ART A, Bratislava IČO: 42128137Vystúpenie Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou, 27.02.201526.01.201526.01.201527.01.201527.02.2015Zmluva Nedvědovci3-15
4/15Zmluva o spolupráciČLOVEČINA, občianske združenie, Panenská 13, BratislavaUsporiadanie divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla - Sčista-Jasna, 2.3.201502.02.2015020.2.201503.02.201502.03.2015Zmluva RND4-15
5/15Dohoda o prevode telefónneho číslaO2 Slovakia, BratislavaPrevod telefónneho čísla na právnickú osobu Mestské stredisko kultúry a športu06.02.201506.02.201507.02.2015doba neurčitáDohoda o prevode TČ-O2,5-15
6/15Zmluva o zabezpečení vystúpeniaErich Bučko AZ Centrum, Košťany nad TurdcomVystúpenie kapely Duo Jamaha a Tom Mandla, 17.4.201511.02.201513.02.201514.02.201517.04.2015Zmluva - Duo Jamaha6-15
7/15Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpeniaMiroslav Kochan, Exclusive Agency EUs.r.o., BratislavaDivadelné predstavenie "Štyria na kanape" dňa 20.04.201509.03.201509.03.201510.03.201520.04.2015Zmluva - štyria na kanape 7-15
8/15Dohoda o poskytnutí športových plôch a zariadeníZápadoslovenský futbalový zväzPoskytnutie trávnatého ihriska spolu s príslušnými sociálnymi zariadeniami a šatňami resp.v prípade nepriaznivého počasia ihrisko s umelým povrchom, pomocné trávnaté plochy a telocvičňu. od 10.03.2015 do 31.12.2015 /35hodín/59509.03.201509.03.201510.03.201531.12.2015Dohoda o poskytnutí športových plôch a zariadení 8-15
9/15Zmluva o prenájmeM&M Brothers s.r.o., Rimavská SobotaPrenájom priestorov a súvisiacich priestorov a poskytnutí súvisiacich služieb potrebných pre realizáciu koncertného podujatia pod názvom "Zlaté Dobré Časy" 28.5.201545013.04.201513.04.201514.04.201528.05.2015Zmluva o prenájme M&M9-15
10/15Zmluva o spolupráciBetrimax s.r.o., BošanyUskutočnenie hudobno-zábavného podujatia s názvom Profil -40 rokov vám hráme, 4.9.201527.03.201527.03.201528.03.201504.09.2015Zmluva o spolupráci-Profil 10-15
11/15Nájomná zmluvaJuraj Jonis, Zlaté MoravceNájom priestorov pivnice MSKŠ, ktorú dočasne neužíva a to v stave spôsobilom na prevádzkovanie. Priestory využívané ako skúšobňa pre kapelu. 01.04.2015-31.03.2016127.03.201527.03.201528.03.201531.03.2016Nájomná zmluva Juraj Jonis 11-15
12/15Darovacia zmluvaDanfoss spol. s.r.o., Zlaté MoravcePredmetom darovacej zmluvy je peňažná suma vo výške ,- Eur na podporu podujatia Medzinárodný deň detí 201550027.03.201527.03.201528.03.2015Darovacia zmluva Danfoss12-15
13/15Dohoda o poskytovaní športových plôch a zariadeníObčianske združenie Atletika pre deti, Zlaté MoravcePoskytovateľ poskytne užívateľovi pre zabezpečenie športovej činnosti atletike pre deti trávnaté ihrisko, škvarovú dráhu a pomocné plochy. od 01.04.2015-01.04.201631.03.201531.03.201501.04.201501.04.2016Dohoda o poskytnutí športových plôch a zariadení 13-15
14/15Príkazná zmluvaMesto Zlaté MoravcePríkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná verejné obstarávanie na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania v druhom štvrťroku 2015 bezodplatne vo vlastnom mene.17.04.201517.4.201518.04.2015Príkazná zmluva Mesto 14-15
15/15Zmluva o zabezpečené predstavenia umeleckého súboru Lúčnicafeelig LIVE s.r.o., BratislavaPredstavenie tanečného súboru Lúčnica pod názvom Reprezentačný program, 8.7.201508.05.201508.05.201509.05.201508.07.2015Zmluva o zabezpečení predstavenia umeleckého súboru Lúčnica15-15
16/15Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia a technického zabezpečeniaDobrý nápad, BratislavaVystúpenie hudobnej skupiny The Backwards - Beatles show, 25.07.20154.40011.05.201511.05.201512.05.201525.07.2015Zmluva o zabazpečení umeleckého vystúpenia a technického zabezpečenia 16-15
17/15Zmluva o uskutočnení vystúpeniaŠtefan Hruštinec, KolárovicePredstavenie Veselá trojka a Štefan Hruštinec - Juraj Chlevana, 19.06.201528.05.201528.05.201529.05.201519.06.2015Zmluva o uskutočnení vystúpenia 17-15
18/15Nájomná zmluvaAnna Stoilová-záložňaPodnájom miestností na prízemí a taktiež podiel na sociálnom zariadení v budove kina Tekov. od 1.6.2015 do 31.12.20151.792,8029.05.201529.05.201530.05.201531.12.2015Nájomná Zmluva Anna Stoilová 18-15
19/15Zmluva o spolupráciČlovečina občianske združenie, BratislavaUskutočnenie divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla - Sláva, dňa 10.10.201518.09.201518.09.201519.09.201610.10.2015Zmluva o spolupráci RND19-15
20/15Dohoda o poskytnutí športových plôchTanečná škola OSB, ŠaľaPoskytnutie telocvične, ktorá sa nachádza v hale T-18 za účelom zabezpečenia jej tanečnej činnosti. 1.9.2015-31.12.201628.08.201528.08.201529.08.201531.12.2016Dohoda o poskytnutí športových plôch OSB 20-15
21/15Dohoda o poskytnutí športových plôchMichaela Nemcová, TopoľčiankyPoskytnutie Zápasníckej telocvične, ktorá sa nachádza v hale T-18, za účelom zabezpečenia jej športovej činnosti. 1.9.2015-31.12.201660€/mesačne28.08.201528.08.201529.08.201531.12.2016Dohoda o poskytnutí športových plôch Nemcová 21-15
22/15Smlouva o vystoupeníDalibor Janda PrahaUmelecké vystúpenie na akcii Zlatomoravecký Jarmok 2015, 25.9.20152.91010.09.201510.09.201511.09.201525.09.2015Smlouva o vystoupení Dalibor Janda 22-15
23/15Zmluva o sprostredkovaní koncertuLJL agency s.r.o., PrešovVystúpenie Lenky Filipovej a jej hostí, 17.10.201511.09.201511.09.201512.09.201517.10.2015Zmluva o sprostredkovaní koncertu Lenka Filipova 23-15
24/15Zmluva o vyvesení reklamných plagátov č.14Lukáš Kočnár - Pro Factor, Trnava, č.14Výves plagátov od 1.2.2016 do 31.1.20171.70002.10.201502.10.201503.10.201531.1.2017Zmluva o vyvesení preklamných plagátov č.14, 24-15
25/15Zmluva o odoraní divadelného predstaveniaAteliér Kramára, občianske združenie, BratislavaPredmetom zmluvy je odohranie divadelného predstavenia LORDI, 11.11.201515.10.201515.10.201516.10.201511.11.2015Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 25-15
26/15Kolektívna zmluvaRada ZOOZ P školstva a vedy na Slovensku Zlaté MoravceCieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.23.10.201523.10.201524.10.2015doba neurčitáKolektívna zmluva
27/15Zmluva o vykonaní audituGemerAudit spol.s r.o. RožňavaPredmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb audítorom. 2015,201672009.11.201509.11.201510.11.201531.12.2016Zmluva o vykonaní auditu 27-15
28/15Dodatok č.10 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkuNubium s.r.o., NitraNájomná zmluva sa predlžuje na dobu od 1.1.2016 do 31.12.201703.12.201503.12.201504.12.201531.12.2017Dodatok č.10 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemku 28-15
29/15Zmluva Adur s.r.o., BratislavaDivadelné predstavenie Šialené nožničky 19.01.201604.12.201504.12.201505.12.201519.01.2016Zmluva Šialené nožničky 29-15
30/15Zmluva č.1/2016 o prenájme nebytových priestorov a užívaní športových plôch a zariadeníPožitavská futbalová akadémia FC VIONPredmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov a užívanie športových plôch a zariadení1€/ročne18.12.201518.12.201519.12.201531.12.2018Zmluva č.1-2016 o prenájme nebytových priestorov a užívaní športových plôch a zariadení 30-15
31/15Zmluva č.2/2016 o prenájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorovNSK - Ponitrianske múzeum v NitrePrenájom nebytových priestorom1€/ročne18.12.201518.12.201519.12.201531.12.2017Zmluva č.2-2016 o prenájme nebytových priestoroc a o odmene za sluťby spojené s užívaním nebytových priestorov 2-2016
32/15Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynuRWE Gas SlovenskoZmluvné strany sa dohodli na nasledujúci produkt FIX Premium: doba viazanosti 24 mesiacov33€/MWH21.12.201521.12.201522.12.201531.12.2017Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 32-15
33/15Dohoda o poskytnutí športových plôchCentrum bojových športov, Zlaté MoravcePoskytnutie zápasníckej telocvične, ktorá sa nachádza v hale T-18 za účelom zabezpečenia jeho športovej činnosti. 01.01.2016-31.12.201660€/mesačne22.12.201522.12.201523.12.201531.12.2016Dohoda o poskytnutí športových plôch Centrum bojových športov33-15
34/15Poistná zmluvaKomunálna poisťovňa a.s.Poistenie premietacieho stroja v stredisku Kino, od 1.1.2016357,24/ročne30.12.201530.12.201531.12.2015doba neurčitáPoistná zmluva Komunálna poisťovňa 34-15
35/15Dodatok k Zmluve č.22/2014TSm Zlaté MoravceOdvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu30.12.201530.12.201531.12.2015doba neurčitáDodarok k Zmluve č. 22-2014 o odvoze a likvidácii KO 35-15