Zmluvy 2020

Interné číslo
zmluvy
Názov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Zmluva
1Dodatok k Zmluve č. 22/2014Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravcelikvidácia KO a drobného stavebného odbpadu15.01.202015.1.202016.01.20201. TSmZM
2Zmluva o poskytovaní službyRichard Horný, Hradská 231, Tekovské Nemcegrafické a technické spracovanie Tekovských novín400€/mesačne30.01.202031.01.202001.02.202031.01.20212. Horný Richard
3Zmluva o spolupráciMartin Slamený Hnilecká cesta 31, Spišská Nová vesvystúpenie THE Gentlemen Slovakia - Deň žien20.01.202010.02.202011.02.202020.03.20203. M. Slamený Gentlemen
4Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť oz, Zbehy 823, 951 42 Zbehykoncert Partička18.01.202018.01.202019.01.202028.06.20204. Partička
5Zmluva o spolupráciDivadlo Mystik s.r.o.
Jadrová 17, Bratislava
divadelné predstavenie KUBO03.05.202003.05.202004.05.202012.09.20205. Divadlo Kubo
6Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 23.04.2019ZO OZ PŠaV na Slovensku materské školy Zlaté Moravcedodatok ku kolektívnej zmluve01.06.202001.06.202002.06.20205.Dodatok č.2 KZ
7Zmluva o spracúvaní osobných údajovAsseco Solutions a.s.zmluva k mzdovému programu05.06.202005.06.202006.06.20207. Zmluva o spracúvaní osobných údajov Asseco Solutions
8Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť oz
Zbehy 823, 951 42 Zbehy
prenájom amfiteátra
koncert IMT SMILE
1000 €08.06.202008.06.202009.06.202001.08.20206. IMT Smile
9Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpeniaGalgan Music s.r.o.
Drieňová 19.
821 03 Bratislava
koncert Mira Jaroša16.06.202016.06.202017.06.202028.08.20207. Jaroš
10Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť OZ
Zbehy 823, 951 42 Zbehy
prenájom amfiteáter1000 €28.06.202028.06.202029.06.202030.08.20208. Muller
11Zmluva o prenájme kultúrneho strediska MSKŠOZ Slovensko proti drogám
Pražská 3222/11, Bratislava
prenájom divadelná sála300,00 €26.08.202026.08.202017.08.202030.08.20209. Muller č.2
12Zmluva o spolupráciCigánski diabli, Bulíkova 21. 851 04 Bratislavakoncert Cigánski Diabli28.08.202028.08.202029.08.202007.09.202012. Koncert Cigánski Diabli
13Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
dodatok k mobilným telefónnym číslam - kultúra aTN03.09.202003.09.2020045.09.202013. Dodatok Telekom
14Zmluva č. 27/2020 o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatkyNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra výmena okien kaštieľ3700 €05.08.202003.09.202004.09.202031.12.202014. Zmluva 272020 NSK Kultúrna pamiatka
15Dohoda číslo 20/165/051/115 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, %Stfánikova tr. 88, 94901 Nitraabsolventská prax23.09.202023.09.202001.10.202031.03.202115. Dohoda s UPSVaR o absolventskej praxi
16Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynuInnogy Slovensko s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
dodatok k dodávkam plynu23.09.202023.09.202001.01.202131.12.202316. Dodatok k zmluve o dodávke plynu
17Zmluva o dieloJUST SK s.r.o.
Viničná 609, Sľažany
výmena okien kaštieľ9 618,3614.10.202014.10.202015.10.202031.03.202117. Just
18Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04044Fond na podporu umenia
Cukrová 14, Bratislava
nákup kníh knižnica6000,0006.11.202006.11.202007.11.202031.12.202018. Fond na podporu umenia
19Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektrinyZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislava
predĺženie platnosti faktúr19..11.202019.11.202020.11.202019. ZSE Dodatok
20Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve zo dňa 23.04.2019ZO OZ PŠaV na Slovenskudodatok ku kolektívnej zmluve03.12.202003.12.202004.12.202020. Dodatok č.3 Kolektívna zmluva