Zmluvy 2020

Interné číslo
zmluvy
Názov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Zmluva
1Dodatok k Zmluve č. 22/2014Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravcelikvidácia KO a drobného stavebného odbpadu15.01.202015.1.202016.01.20201. TSmZM
2Zmluva o poskytovaní službyRichard Horný, Hradská 231, Tekovské Nemcegrafické a technické spracovanie Tekovských novín400€/mesačne30.01.202031.01.202001.02.202031.01.20212. Horný Richard
3Zmluva o spolupráciMartin Slamený Hnilecká cesta 31, Spišská Nová vesvystúpenie THE Gentlemen Slovakia - Deň žien20.01.202010.02.202011.02.202020.03.20203. M. Slamený Gentlemen
4Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť oz, Zbehy 823, 951 42 Zbehykoncert Partička18.01.202018.01.202019.01.202028.06.20204. Partička
5Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 23.04.2019ZO OZ PŠaV na Slovensku materské školy Zlaté Moravcedodatok ku kolektívnej zmluve01.06.202001.06.202002.06.20205.Dodatok č.2 KZ
6Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť oz
Zbehy 823, 951 42 Zbehy
prenájom amfiteátra
koncert IMT SMILE
1000 €08.06.202008.06.202009.06.202001.08.20206. IMT Smile
7Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpeniaGalgan Music s.r.o.
Drieňová 19.
821 03 Bratislava
koncert Mira Jaroša16.06.202016.06.202017.06.202028.08.20207. Jaroš
8Zmluva o spolupráciRadosť až na kosť OZ
Zbehy 823, 951 42 Zbehy
prenájom amfiteáter1000 €28.06.202028.06.202029.06.202030.08.20208. Muller
9Zmluva o prenájme kultúrneho strediska MSKŠOZ Slovensko proti drogám
Pražská 3222/11, Bratislava
prenájom divadelná sála300,00 €26.08.202026.08.202017.08.202030.08.20209. Muller č.2